Info om mig

  • Ghita Johansson
  • YH idrottsinstruktör, Yrkeshögskola sydväst 2003
  • Sensomotoriks reflexpedagog. Alla sinnen 2017
  • MNRI® Tactile Integration 2018 (Masgutova method MNRI®)
  • MNRI® Dynamic and Postural Reflex integration  2019 (Masgutova method MNRI®)