Hur jobbar jag?

SENSO betyder sinnen och MOTORIK betyder rörelse. Jag kartlägger vilka reflexer (rörelsemönster) som är aktiva och möjligen ställer till problem. De kan vara läs- och /eller skrivsvårigheter, åksjuka, koncentrationsproblem, sängvätning på natten, sociala problem, “myror i brallorna”, orolig, ängslig mm. Då en primitiv reflex (tidigt rörelsemönster) är aktiv kan barnet inte själv styra vissa kroppsrörelser. Barnet blir lätt trött då det går mycket energi till att t.ex. sitta stilla. Även idrottare kan få hjälp med att utföra rörelser på ett ändamålsenligt och rätt sätt. 

Kunden får ett personligt träningsprogram som utförs 3-7 gånger i veckan, 5-10 minuter per gång. 
Sensomotorisk träning är inget “quick fix” utan det kan ta upp till 6-12 månader att skapa nya banor för nervsignalerna så att rörelserna blir automatiserade.